Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/03 kl 00 5 11 9 -
22/03 kl 01 5 11 7 -
22/03 kl 02 4 12 12 -
22/03 kl 03 6 12 12 -
22/03 kl 04 6 14 13 -
22/03 kl 05 5 12 12 -
22/03 kl 06 6 15 12 -
22/03 kl 07 6 15 14 -
22/03 kl 08 8 17 13 -
22/03 kl 09 3 14 11 -
22/03 kl 10 5 13 14 -
22/03 kl 11 7 16 13 -
22/03 kl 12 3 12 11 -
22/03 kl 13 8 15 10 -
22/03 kl 14 2 12 12 -
22/03 kl 15 3 11 11 -
22/03 kl 16 1 11 10 -
22/03 kl 17 -2 10 10 -
22/03 kl 18 1 13 10 -
22/03 kl 19 -1 11 9 -
22/03 kl 20 -3 10 9 -
22/03 kl 21 -3 9 6 -
22/03 kl 22 -5 8 6 -
22/03 kl 23 -4 10 2 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 9 14 1 3 -17
Laveste værets virkning -5 2 -8 -22 -21
Korreksjon av vannstandsdataene: +26 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm