Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 83 1 84 -
23/03 kl 01 120 1 121 -
23/03 kl 02 147 -1 146 -
23/03 kl 03 157 -1 156 -
23/03 kl 04 148 -2 146 -
23/03 kl 05 123 -3 120 -
23/03 kl 06 87 -5 82 -
23/03 kl 07 50 -6 44 -
23/03 kl 08 22 -5 17 -
23/03 kl 09 12 -6 6 -
23/03 kl 10 21 -8 13 -
23/03 kl 11 47 -7 40 -
23/03 kl 12 85 -6 79 -
23/03 kl 13 123 -4 119 -
23/03 kl 14 154 -3 151 -
23/03 kl 15 169 -2 167 -
23/03 kl 16 165 -1 164 -
23/03 kl 17 143 -2 141 -
23/03 kl 18 106 -2 104 -
23/03 kl 19 67 0 67 -
23/03 kl 20 32 -2 30 -
23/03 kl 21 12 0 12 -
23/03 kl 22 11 0 11 -
23/03 kl 23 28 0 28 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 169 182 167 155 130
Laveste vannstand 12 11 6 -4 6
Avvik gult nivå -27 -14 -29 -41 -66
Avvik orange nivå -38 -25 -40 -52 -77
Avvik rødt nivå -46 -33 -48 -60 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +26 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm