Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 43 -20 23 -
25/03 kl 01 74 -20 54 -
25/03 kl 02 105 -19 86 -
25/03 kl 03 131 -20 111 -
25/03 kl 04 145 -19 126 -
25/03 kl 05 143 -20 123 -
25/03 kl 06 125 -21 104 -
25/03 kl 07 97 -21 76 -
25/03 kl 08 66 -19 47 -
25/03 kl 09 40 -21 19 -
25/03 kl 10 26 -20 6 -
25/03 kl 11 27 -20 7 -
25/03 kl 12 44 -19 25 -
25/03 kl 13 72 -18 54 -
25/03 kl 14 103 -20 83 -
25/03 kl 15 130 -17 113 -
25/03 kl 16 147 -19 128 -
25/03 kl 17 149 -19 130 -
25/03 kl 18 137 -19 118 -
25/03 kl 19 112 -18 94 -
25/03 kl 20 82 -19 63 -
25/03 kl 21 53 -18 35 -
25/03 kl 22 34 -17 17 -
25/03 kl 23 28 -17 11 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 169 182 167 155 130
Laveste vannstand 12 11 6 -4 6
Avvik gult nivå -27 -14 -29 -41 -66
Avvik orange nivå -38 -25 -40 -52 -77
Avvik rødt nivå -46 -33 -48 -60 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +26 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm