Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 01 59 5 64 59
21/03 kl 02 66 6 72 68
21/03 kl 03 69 8 77 71
21/03 kl 04 71 12 83 73
21/03 kl 05 73 15 88 79
21/03 kl 06 71 9 80 81
21/03 kl 07 62 7 69 72
21/03 kl 08 49 7 56 59
21/03 kl 09 39 2 41 50
21/03 kl 10 35 -1 34 46
21/03 kl 11 34 0 34 42
21/03 kl 12 40 0 40 44
21/03 kl 13 51 -1 50 53
21/03 kl 14 61 -3 58 64
21/03 kl 15 66 -3 63 -
21/03 kl 16 67 -5 62 -
21/03 kl 17 71 -11 60 -
21/03 kl 18 73 -10 63 -
21/03 kl 19 68 -10 58 -
21/03 kl 20 56 -14 42 -
21/03 kl 21 46 -14 32 -
21/03 kl 22 40 -11 29 -
21/03 kl 23 38 -10 28 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 88 62 113 88 76
Laveste vannstand 28 17 47 38 41
Avvik gult nivå -82 -108 -57 -82 -94
Avvik orange nivå -102 -128 -77 -102 -114
Avvik rødt nivå -120 -146 -95 -120 -132
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm