Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 42 -10 32 -
22/03 kl 01 52 -11 41 -
22/03 kl 02 64 -9 55 -
22/03 kl 03 69 -11 58 -
22/03 kl 04 69 -16 53 -
22/03 kl 05 70 -17 53 -
22/03 kl 06 73 -15 58 -
22/03 kl 07 69 -19 50 -
22/03 kl 08 59 -18 41 -
22/03 kl 09 46 -18 28 -
22/03 kl 10 39 -16 23 -
22/03 kl 11 36 -15 21 -
22/03 kl 12 37 -20 17 -
22/03 kl 13 44 -13 31 -
22/03 kl 14 56 -13 43 -
22/03 kl 15 63 -17 46 -
22/03 kl 16 65 -13 52 -
22/03 kl 17 65 -10 55 -
22/03 kl 18 69 -7 62 -
22/03 kl 19 70 -10 60 -
22/03 kl 20 64 -5 59 -
22/03 kl 21 52 4 56 -
22/03 kl 22 44 4 48 -
22/03 kl 23 40 3 43 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 88 62 113 88 76
Laveste vannstand 28 17 47 38 41
Avvik gult nivå -82 -108 -57 -82 -94
Avvik orange nivå -102 -128 -77 -102 -114
Avvik rødt nivå -120 -146 -95 -120 -132
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm