Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 39 8 47 -
23/03 kl 01 44 15 59 -
23/03 kl 02 56 14 70 -
23/03 kl 03 66 14 80 -
23/03 kl 04 68 21 89 -
23/03 kl 05 67 23 90 -
23/03 kl 06 70 20 90 -
23/03 kl 07 72 20 92 -
23/03 kl 08 67 25 92 -
23/03 kl 09 56 32 88 -
23/03 kl 10 46 32 78 -
23/03 kl 11 41 34 75 -
23/03 kl 12 38 44 82 -
23/03 kl 13 40 42 82 -
23/03 kl 14 48 43 91 -
23/03 kl 15 58 47 105 -
23/03 kl 16 63 47 110 -
23/03 kl 17 62 48 110 -
23/03 kl 18 63 41 104 -
23/03 kl 19 67 42 109 -
23/03 kl 20 67 46 113 -
23/03 kl 21 60 36 96 -
23/03 kl 22 50 35 85 -
23/03 kl 23 43 37 80 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 88 62 113 88 76
Laveste vannstand 28 17 47 38 41
Avvik gult nivå -82 -108 -57 -82 -94
Avvik orange nivå -102 -128 -77 -102 -114
Avvik rødt nivå -120 -146 -95 -120 -132
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm