Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 40 32 72 -
24/03 kl 01 40 28 68 -
24/03 kl 02 46 24 70 -
24/03 kl 03 58 24 82 -
24/03 kl 04 66 22 88 -
24/03 kl 05 66 15 81 -
24/03 kl 06 66 15 81 -
24/03 kl 07 70 10 80 -
24/03 kl 08 72 5 77 -
24/03 kl 09 66 2 68 -
24/03 kl 10 57 2 59 -
24/03 kl 11 49 2 51 -
24/03 kl 12 44 -3 41 -
24/03 kl 13 41 -3 38 -
24/03 kl 14 42 -1 41 -
24/03 kl 15 51 -6 45 -
24/03 kl 16 58 -4 54 -
24/03 kl 17 60 -5 55 -
24/03 kl 18 59 -4 55 -
24/03 kl 19 62 -5 57 -
24/03 kl 20 67 -6 61 -
24/03 kl 21 66 -4 62 -
24/03 kl 22 58 -3 55 -
24/03 kl 23 50 -3 47 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 88 62 113 88 76
Laveste vannstand 28 17 47 38 41
Avvik gult nivå -82 -108 -57 -82 -94
Avvik orange nivå -102 -128 -77 -102 -114
Avvik rødt nivå -120 -146 -95 -120 -132
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm