Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 45 -2 43 -
25/03 kl 01 41 0 41 -
25/03 kl 02 40 3 43 -
25/03 kl 03 47 1 48 -
25/03 kl 04 57 2 59 -
25/03 kl 05 62 4 66 -
25/03 kl 06 63 6 69 -
25/03 kl 07 65 6 71 -
25/03 kl 08 70 4 74 -
25/03 kl 09 72 4 76 -
25/03 kl 10 67 4 71 -
25/03 kl 11 59 4 63 -
25/03 kl 12 53 5 58 -
25/03 kl 13 47 4 51 -
25/03 kl 14 43 3 46 -
25/03 kl 15 45 0 45 -
25/03 kl 16 51 -5 46 -
25/03 kl 17 56 -7 49 -
25/03 kl 18 56 -5 51 -
25/03 kl 19 56 -8 48 -
25/03 kl 20 62 -10 52 -
25/03 kl 21 67 -8 59 -
25/03 kl 22 66 -1 65 -
25/03 kl 23 59 4 63 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 88 62 113 88 76
Laveste vannstand 28 17 47 38 41
Avvik gult nivå -82 -108 -57 -82 -94
Avvik orange nivå -102 -128 -77 -102 -114
Avvik rødt nivå -120 -146 -95 -120 -132
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm