Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 01 60 4 64 58
21/03 kl 02 69 5 74 72
21/03 kl 03 71 7 78 73
21/03 kl 04 71 12 83 72
21/03 kl 05 75 14 89 80
21/03 kl 06 75 9 84 85
21/03 kl 07 65 6 71 76
21/03 kl 08 49 6 55 59
21/03 kl 09 39 1 40 49
21/03 kl 10 34 -2 32 46
21/03 kl 11 33 -1 32 43
21/03 kl 12 38 0 38 42
21/03 kl 13 50 -2 48 51
21/03 kl 14 63 -3 60 66
21/03 kl 15 67 -3 64 -
21/03 kl 16 67 -6 61 -
21/03 kl 17 71 -12 59 -
21/03 kl 18 76 -10 66 -
21/03 kl 19 71 -11 60 -
21/03 kl 20 58 -15 43 -
21/03 kl 21 45 -14 31 -
21/03 kl 22 40 -11 29 -
21/03 kl 23 38 -11 27 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 89 63 118 89 80
Laveste vannstand 27 16 46 38 41
Avvik gult nivå -84 -110 -55 -84 -93
Avvik orange nivå -108 -134 -79 -108 -117
Avvik rødt nivå -136 -162 -107 -136 -145
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm