Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 41 -11 30 -
22/03 kl 01 51 -11 40 -
22/03 kl 02 66 -9 57 -
22/03 kl 03 72 -12 60 -
22/03 kl 04 70 -17 53 -
22/03 kl 05 70 -17 53 -
22/03 kl 06 74 -15 59 -
22/03 kl 07 73 -20 53 -
22/03 kl 08 61 -19 42 -
22/03 kl 09 46 -18 28 -
22/03 kl 10 39 -17 22 -
22/03 kl 11 36 -16 20 -
22/03 kl 12 36 -20 16 -
22/03 kl 13 42 -14 28 -
22/03 kl 14 56 -13 43 -
22/03 kl 15 66 -18 48 -
22/03 kl 16 66 -13 53 -
22/03 kl 17 65 -10 55 -
22/03 kl 18 70 -8 62 -
22/03 kl 19 74 -11 63 -
22/03 kl 20 66 -5 61 -
22/03 kl 21 52 4 56 -
22/03 kl 22 43 4 47 -
22/03 kl 23 40 2 42 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 89 63 118 89 80
Laveste vannstand 27 16 46 38 41
Avvik gult nivå -84 -110 -55 -84 -93
Avvik orange nivå -108 -134 -79 -108 -117
Avvik rødt nivå -136 -162 -107 -136 -145
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm