Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 39 7 46 -
23/03 kl 01 42 15 57 -
23/03 kl 02 55 13 68 -
23/03 kl 03 68 13 81 -
23/03 kl 04 72 20 92 -
23/03 kl 05 68 23 91 -
23/03 kl 06 69 20 89 -
23/03 kl 07 75 19 94 -
23/03 kl 08 71 25 96 -
23/03 kl 09 58 32 90 -
23/03 kl 10 46 31 77 -
23/03 kl 11 42 33 75 -
23/03 kl 12 39 44 83 -
23/03 kl 13 38 41 79 -
23/03 kl 14 46 42 88 -
23/03 kl 15 59 46 105 -
23/03 kl 16 66 46 112 -
23/03 kl 17 62 47 109 -
23/03 kl 18 62 41 103 -
23/03 kl 19 69 41 110 -
23/03 kl 20 72 46 118 -
23/03 kl 21 62 35 97 -
23/03 kl 22 50 34 84 -
23/03 kl 23 44 36 80 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 89 63 118 89 80
Laveste vannstand 27 16 46 38 41
Avvik gult nivå -84 -110 -55 -84 -93
Avvik orange nivå -108 -134 -79 -108 -117
Avvik rødt nivå -136 -162 -107 -136 -145
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm