Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 42 31 73 -
24/03 kl 01 39 27 66 -
24/03 kl 02 44 23 67 -
24/03 kl 03 58 23 81 -
24/03 kl 04 68 21 89 -
24/03 kl 05 67 14 81 -
24/03 kl 06 66 14 80 -
24/03 kl 07 70 10 80 -
24/03 kl 08 75 4 79 -
24/03 kl 09 70 2 72 -
24/03 kl 10 57 1 58 -
24/03 kl 11 49 1 50 -
24/03 kl 12 46 -4 42 -
24/03 kl 13 42 -4 38 -
24/03 kl 14 41 -2 39 -
24/03 kl 15 49 -7 42 -
24/03 kl 16 60 -5 55 -
24/03 kl 17 62 -5 57 -
24/03 kl 18 58 -4 54 -
24/03 kl 19 61 -5 56 -
24/03 kl 20 69 -7 62 -
24/03 kl 21 69 -5 64 -
24/03 kl 22 60 -3 57 -
24/03 kl 23 50 -4 46 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 89 63 118 89 80
Laveste vannstand 27 16 46 38 41
Avvik gult nivå -84 -110 -55 -84 -93
Avvik orange nivå -108 -134 -79 -108 -117
Avvik rødt nivå -136 -162 -107 -136 -145
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm