Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 46 -3 43 -
25/03 kl 01 42 -1 41 -
25/03 kl 02 39 2 41 -
25/03 kl 03 45 1 46 -
25/03 kl 04 58 2 60 -
25/03 kl 05 65 3 68 -
25/03 kl 06 63 6 69 -
25/03 kl 07 64 5 69 -
25/03 kl 08 71 3 74 -
25/03 kl 09 76 4 80 -
25/03 kl 10 69 4 73 -
25/03 kl 11 60 3 63 -
25/03 kl 12 55 4 59 -
25/03 kl 13 50 3 53 -
25/03 kl 14 43 2 45 -
25/03 kl 15 43 0 43 -
25/03 kl 16 51 -5 46 -
25/03 kl 17 57 -8 49 -
25/03 kl 18 56 -6 50 -
25/03 kl 19 55 -9 46 -
25/03 kl 20 62 -11 51 -
25/03 kl 21 69 -9 60 -
25/03 kl 22 68 -1 67 -
25/03 kl 23 61 4 65 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 89 63 118 89 80
Laveste vannstand 27 16 46 38 41
Avvik gult nivå -84 -110 -55 -84 -93
Avvik orange nivå -108 -134 -79 -108 -117
Avvik rødt nivå -136 -162 -107 -136 -145
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm