Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 01 236 -4 232 229
21/03 kl 02 187 -2 185 183
21/03 kl 03 130 1 131 127
21/03 kl 04 74 4 78 77
21/03 kl 05 36 12 48 43
21/03 kl 06 29 15 44 45
21/03 kl 07 54 17 71 76
21/03 kl 08 102 21 123 124
21/03 kl 09 162 22 184 183
21/03 kl 10 226 14 240 246
21/03 kl 11 274 11 285 289
21/03 kl 12 285 12 297 295
21/03 kl 13 259 7 266 263
21/03 kl 14 208 2 210 207
21/03 kl 15 147 -2 145 -
21/03 kl 16 82 -1 81 -
21/03 kl 17 29 -7 22 -
21/03 kl 18 6 -15 -9 -
21/03 kl 19 17 -14 3 -
21/03 kl 20 57 -16 41 -
21/03 kl 21 115 -21 94 -
21/03 kl 22 182 -21 161 -
21/03 kl 23 244 -20 224 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 297 283 327 298 248
Laveste vannstand -9 11 50 25 38
Avvik gult nivå -28 -42 2 -27 -77
Avvik orange nivå -46 -60 -16 -45 -95
Avvik rødt nivå -62 -76 -32 -61 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm