Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 275 -20 255 -
22/03 kl 01 266 -21 245 -
22/03 kl 02 226 -19 207 -
22/03 kl 03 171 -17 154 -
22/03 kl 04 111 -17 94 -
22/03 kl 05 55 -18 37 -
22/03 kl 06 24 -13 11 -
22/03 kl 07 28 -14 14 -
22/03 kl 08 61 -17 44 -
22/03 kl 09 115 -14 101 -
22/03 kl 10 180 -9 171 -
22/03 kl 11 245 -8 237 -
22/03 kl 12 285 -8 277 -
22/03 kl 13 285 -2 283 -
22/03 kl 14 249 4 253 -
22/03 kl 15 193 4 197 -
22/03 kl 16 129 9 138 -
22/03 kl 17 65 17 82 -
22/03 kl 18 19 19 38 -
22/03 kl 19 6 18 24 -
22/03 kl 20 27 20 47 -
22/03 kl 21 72 23 95 -
22/03 kl 22 134 23 157 -
22/03 kl 23 202 23 225 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 297 283 327 298 248
Laveste vannstand -9 11 50 25 38
Avvik gult nivå -28 -42 2 -27 -77
Avvik orange nivå -46 -60 -16 -45 -95
Avvik rødt nivå -62 -76 -32 -61 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm