Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 257 29 286 -
23/03 kl 01 275 28 303 -
23/03 kl 02 255 25 280 -
23/03 kl 03 209 27 236 -
23/03 kl 04 151 30 181 -
23/03 kl 05 92 29 121 -
23/03 kl 06 43 26 69 -
23/03 kl 07 22 28 50 -
23/03 kl 08 36 31 67 -
23/03 kl 09 75 29 104 -
23/03 kl 10 132 35 167 -
23/03 kl 11 197 39 236 -
23/03 kl 12 256 40 296 -
23/03 kl 13 284 43 327 -
23/03 kl 14 272 46 318 -
23/03 kl 15 231 56 287 -
23/03 kl 16 174 54 228 -
23/03 kl 17 112 55 167 -
23/03 kl 18 55 59 114 -
23/03 kl 19 20 58 78 -
23/03 kl 20 19 55 74 -
23/03 kl 21 46 53 99 -
23/03 kl 22 94 49 143 -
23/03 kl 23 155 45 200 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 297 283 327 298 248
Laveste vannstand -9 11 50 25 38
Avvik gult nivå -28 -42 2 -27 -77
Avvik orange nivå -46 -60 -16 -45 -95
Avvik rødt nivå -62 -76 -32 -61 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm