Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 218 39 257 -
24/03 kl 01 260 37 297 -
24/03 kl 02 265 33 298 -
24/03 kl 03 236 28 264 -
24/03 kl 04 188 27 215 -
24/03 kl 05 133 22 155 -
24/03 kl 06 78 18 96 -
24/03 kl 07 40 13 53 -
24/03 kl 08 31 12 43 -
24/03 kl 09 51 10 61 -
24/03 kl 10 93 8 101 -
24/03 kl 11 148 6 154 -
24/03 kl 12 208 3 211 -
24/03 kl 13 256 3 259 -
24/03 kl 14 271 -1 270 -
24/03 kl 15 251 -2 249 -
24/03 kl 16 208 -4 204 -
24/03 kl 17 154 -5 149 -
24/03 kl 18 100 -5 95 -
24/03 kl 19 54 -8 46 -
24/03 kl 20 32 -7 25 -
24/03 kl 21 40 -8 32 -
24/03 kl 22 70 -8 62 -
24/03 kl 23 117 -5 112 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 297 283 327 298 248
Laveste vannstand -9 11 50 25 38
Avvik gult nivå -28 -42 2 -27 -77
Avvik orange nivå -46 -60 -16 -45 -95
Avvik rødt nivå -62 -76 -32 -61 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm