Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 173 -8 165 -
25/03 kl 01 225 -5 220 -
25/03 kl 02 253 -5 248 -
25/03 kl 03 246 -5 241 -
25/03 kl 04 213 -4 209 -
25/03 kl 05 167 -5 162 -
25/03 kl 06 118 -3 115 -
25/03 kl 07 73 -3 70 -
25/03 kl 08 47 -4 43 -
25/03 kl 09 47 -3 44 -
25/03 kl 10 70 -3 67 -
25/03 kl 11 109 -2 107 -
25/03 kl 12 159 -3 156 -
25/03 kl 13 211 -3 208 -
25/03 kl 14 245 -4 241 -
25/03 kl 15 249 -4 245 -
25/03 kl 16 225 -5 220 -
25/03 kl 17 185 -7 178 -
25/03 kl 18 140 -7 133 -
25/03 kl 19 95 -9 86 -
25/03 kl 20 62 -12 50 -
25/03 kl 21 52 -14 38 -
25/03 kl 22 64 -14 50 -
25/03 kl 23 95 -16 79 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 297 283 327 298 248
Laveste vannstand -9 11 50 25 38
Avvik gult nivå -28 -42 2 -27 -77
Avvik orange nivå -46 -60 -16 -45 -95
Avvik rødt nivå -62 -76 -32 -61 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm