Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 01 68 0 68 68
21/03 kl 02 62 2 64 61
21/03 kl 03 47 1 48 46
21/03 kl 04 33 1 34 35
21/03 kl 05 34 0 34 34
21/03 kl 06 47 -1 46 47
21/03 kl 07 55 0 55 55
21/03 kl 08 58 -3 55 58
21/03 kl 09 71 -6 65 68
21/03 kl 10 89 -8 81 83
21/03 kl 11 92 -10 82 87
21/03 kl 12 81 -13 68 71
21/03 kl 13 71 -15 56 62
21/03 kl 14 65 -18 47 56
21/03 kl 15 51 -16 35 -
21/03 kl 16 31 -19 12 -
21/03 kl 17 25 -20 5 -
21/03 kl 18 35 -19 16 -
21/03 kl 19 46 -20 26 -
21/03 kl 20 49 -19 30 -
21/03 kl 21 60 -20 40 -
21/03 kl 22 80 -19 61 -
21/03 kl 23 91 -19 72 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 82 83 116 105 78
Laveste vannstand 5 16 37 19 26
Avvik gult nivå -63 -62 -29 -40 -67
Avvik orange nivå -74 -73 -40 -51 -78
Avvik rødt nivå -84 -83 -50 -61 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm