Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 83 -19 64 -
22/03 kl 01 72 -16 56 -
22/03 kl 02 67 -16 51 -
22/03 kl 03 58 -16 42 -
22/03 kl 04 39 -16 23 -
22/03 kl 05 28 -12 16 -
22/03 kl 06 36 -14 22 -
22/03 kl 07 50 -14 36 -
22/03 kl 08 55 -14 41 -
22/03 kl 09 60 -13 47 -
22/03 kl 10 77 -12 65 -
22/03 kl 11 94 -12 82 -
22/03 kl 12 91 -11 80 -
22/03 kl 13 78 -10 68 -
22/03 kl 14 70 -9 61 -
22/03 kl 15 63 -10 53 -
22/03 kl 16 45 -9 36 -
22/03 kl 17 26 -8 18 -
22/03 kl 18 26 -8 18 -
22/03 kl 19 40 -6 34 -
22/03 kl 20 48 -7 41 -
22/03 kl 21 51 -5 46 -
22/03 kl 22 65 -4 61 -
22/03 kl 23 85 -2 83 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 82 83 116 105 78
Laveste vannstand 5 16 37 19 26
Avvik gult nivå -63 -62 -29 -40 -67
Avvik orange nivå -74 -73 -40 -51 -78
Avvik rødt nivå -84 -83 -50 -61 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm