Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 91 1 92 -
23/03 kl 01 79 -1 78 -
23/03 kl 02 69 1 70 -
23/03 kl 03 65 4 69 -
23/03 kl 04 52 5 57 -
23/03 kl 05 33 7 40 -
23/03 kl 06 28 9 37 -
23/03 kl 07 41 13 54 -
23/03 kl 08 54 14 68 -
23/03 kl 09 56 18 74 -
23/03 kl 10 64 18 82 -
23/03 kl 11 83 24 107 -
23/03 kl 12 95 21 116 -
23/03 kl 13 87 26 113 -
23/03 kl 14 74 27 101 -
23/03 kl 15 68 26 94 -
23/03 kl 16 59 30 89 -
23/03 kl 17 38 26 64 -
23/03 kl 18 25 29 54 -
23/03 kl 19 32 26 58 -
23/03 kl 20 46 25 71 -
23/03 kl 21 50 24 74 -
23/03 kl 22 54 21 75 -
23/03 kl 23 70 19 89 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 82 83 116 105 78
Laveste vannstand 5 16 37 19 26
Avvik gult nivå -63 -62 -29 -40 -67
Avvik orange nivå -74 -73 -40 -51 -78
Avvik rødt nivå -84 -83 -50 -61 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm