Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 88 17 105 -
24/03 kl 01 86 15 101 -
24/03 kl 02 73 13 86 -
24/03 kl 03 66 11 77 -
24/03 kl 04 60 8 68 -
24/03 kl 05 45 5 50 -
24/03 kl 06 30 4 34 -
24/03 kl 07 32 1 33 -
24/03 kl 08 47 0 47 -
24/03 kl 09 56 -2 54 -
24/03 kl 10 58 -6 52 -
24/03 kl 11 68 -6 62 -
24/03 kl 12 86 -8 78 -
24/03 kl 13 91 -9 82 -
24/03 kl 14 80 -9 71 -
24/03 kl 15 70 -9 61 -
24/03 kl 16 65 -11 54 -
24/03 kl 17 52 -10 42 -
24/03 kl 18 35 -11 24 -
24/03 kl 19 29 -10 19 -
24/03 kl 20 40 -10 30 -
24/03 kl 21 51 -12 39 -
24/03 kl 22 53 -11 42 -
24/03 kl 23 59 -11 48 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 82 83 116 105 78
Laveste vannstand 5 16 37 19 26
Avvik gult nivå -63 -62 -29 -40 -67
Avvik orange nivå -74 -73 -40 -51 -78
Avvik rødt nivå -84 -83 -50 -61 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm