Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 75 -11 64 -
25/03 kl 01 86 -10 76 -
25/03 kl 02 79 -10 69 -
25/03 kl 03 68 -9 59 -
25/03 kl 04 63 -7 56 -
25/03 kl 05 54 -7 47 -
25/03 kl 06 40 -6 34 -
25/03 kl 07 32 -5 27 -
25/03 kl 08 40 -6 34 -
25/03 kl 09 53 -6 47 -
25/03 kl 10 58 -7 51 -
25/03 kl 11 61 -7 54 -
25/03 kl 12 72 -7 65 -
25/03 kl 13 85 -7 78 -
25/03 kl 14 84 -8 76 -
25/03 kl 15 73 -7 66 -
25/03 kl 16 66 -6 60 -
25/03 kl 17 60 -8 52 -
25/03 kl 18 47 -8 39 -
25/03 kl 19 35 -9 26 -
25/03 kl 20 37 -8 29 -
25/03 kl 21 48 -8 40 -
25/03 kl 22 54 -7 47 -
25/03 kl 23 56 -4 52 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 82 83 116 105 78
Laveste vannstand 5 16 37 19 26
Avvik gult nivå -63 -62 -29 -40 -67
Avvik orange nivå -74 -73 -40 -51 -78
Avvik rødt nivå -84 -83 -50 -61 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm