Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 01 284 9 293 299
21/03 kl 02 280 -1 279 291
21/03 kl 03 245 14 259 252
21/03 kl 04 194 7 201 201
21/03 kl 05 135 9 144 143
21/03 kl 06 74 5 79 81
21/03 kl 07 35 5 40 44
21/03 kl 08 35 18 53 45
21/03 kl 09 73 6 79 83
21/03 kl 10 130 17 147 141
21/03 kl 11 191 3 194 206
21/03 kl 12 250 14 264 261
21/03 kl 13 293 18 311 304
21/03 kl 14 299 18 317 313
21/03 kl 15 268 3 271 -
21/03 kl 16 214 13 227 -
21/03 kl 17 151 20 171 -
21/03 kl 18 82 7 89 -
21/03 kl 19 26 -6 20 -
21/03 kl 20 7 6 13 -
21/03 kl 21 31 24 55 -
21/03 kl 22 83 -15 68 -
21/03 kl 23 146 -9 137 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 317 306 338 332 273
Laveste vannstand 13 18 50 28 51
Avvik gult nivå -20 -31 1 -5 -64
Avvik orange nivå -36 -47 -15 -21 -80
Avvik rødt nivå -49 -60 -28 -34 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm