Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 210 4 214 -
22/03 kl 01 266 10 276 -
22/03 kl 02 293 -14 279 -
22/03 kl 03 279 -10 269 -
22/03 kl 04 235 11 246 -
22/03 kl 05 179 -2 177 -
22/03 kl 06 116 -11 105 -
22/03 kl 07 56 -6 50 -
22/03 kl 08 25 5 30 -
22/03 kl 09 37 -3 34 -
22/03 kl 10 84 -1 83 -
22/03 kl 11 145 -8 137 -
22/03 kl 12 208 1 209 -
22/03 kl 13 267 -3 264 -
22/03 kl 14 303 3 306 -
22/03 kl 15 298 -3 295 -
22/03 kl 16 257 -1 256 -
22/03 kl 17 198 2 200 -
22/03 kl 18 133 11 144 -
22/03 kl 19 65 6 71 -
22/03 kl 20 16 2 18 -
22/03 kl 21 9 14 23 -
22/03 kl 22 44 18 62 -
22/03 kl 23 100 14 114 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 317 306 338 332 273
Laveste vannstand 13 18 50 28 51
Avvik gult nivå -20 -31 1 -5 -64
Avvik orange nivå -36 -47 -15 -21 -80
Avvik rødt nivå -49 -60 -28 -34 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm