Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 163 -1 162 -
23/03 kl 01 226 31 257 -
23/03 kl 02 276 20 296 -
23/03 kl 03 292 11 303 -
23/03 kl 04 267 11 278 -
23/03 kl 05 218 29 247 -
23/03 kl 06 160 28 188 -
23/03 kl 07 97 8 105 -
23/03 kl 08 44 25 69 -
23/03 kl 09 25 25 50 -
23/03 kl 10 50 28 78 -
23/03 kl 11 102 19 121 -
23/03 kl 12 163 32 195 -
23/03 kl 13 224 31 255 -
23/03 kl 14 276 31 307 -
23/03 kl 15 301 37 338 -
23/03 kl 16 285 35 320 -
23/03 kl 17 238 45 283 -
23/03 kl 18 179 38 217 -
23/03 kl 19 115 52 167 -
23/03 kl 20 53 45 98 -
23/03 kl 21 18 52 70 -
23/03 kl 22 25 56 81 -
23/03 kl 23 65 60 125 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 317 306 338 332 273
Laveste vannstand 13 18 50 28 51
Avvik gult nivå -20 -31 1 -5 -64
Avvik orange nivå -36 -47 -15 -21 -80
Avvik rødt nivå -49 -60 -28 -34 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm