Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 122 50 172 -
24/03 kl 01 181 49 230 -
24/03 kl 02 239 57 296 -
24/03 kl 03 278 54 332 -
24/03 kl 04 279 40 319 -
24/03 kl 05 246 47 293 -
24/03 kl 06 196 51 247 -
24/03 kl 07 140 42 182 -
24/03 kl 08 82 31 113 -
24/03 kl 09 41 46 87 -
24/03 kl 10 37 38 75 -
24/03 kl 11 70 17 87 -
24/03 kl 12 121 26 147 -
24/03 kl 13 178 30 208 -
24/03 kl 14 234 26 260 -
24/03 kl 15 276 1 277 -
24/03 kl 16 288 20 308 -
24/03 kl 17 262 19 281 -
24/03 kl 18 215 3 218 -
24/03 kl 19 160 3 163 -
24/03 kl 20 102 10 112 -
24/03 kl 21 52 7 59 -
24/03 kl 22 32 -4 28 -
24/03 kl 23 49 2 51 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 317 306 338 332 273
Laveste vannstand 13 18 50 28 51
Avvik gult nivå -20 -31 1 -5 -64
Avvik orange nivå -36 -47 -15 -21 -80
Avvik rødt nivå -49 -60 -28 -34 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm