Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 91 7 98 -
25/03 kl 01 144 -2 142 -
25/03 kl 02 198 -6 192 -
25/03 kl 03 245 6 251 -
25/03 kl 04 269 -1 268 -
25/03 kl 05 259 -6 253 -
25/03 kl 06 222 -5 217 -
25/03 kl 07 175 4 179 -
25/03 kl 08 124 -8 116 -
25/03 kl 09 76 -10 66 -
25/03 kl 10 49 2 51 -
25/03 kl 11 56 7 63 -
25/03 kl 12 91 -10 81 -
25/03 kl 13 139 -4 135 -
25/03 kl 14 189 17 206 -
25/03 kl 15 236 6 242 -
25/03 kl 16 265 0 265 -
25/03 kl 17 265 8 273 -
25/03 kl 18 236 20 256 -
25/03 kl 19 192 7 199 -
25/03 kl 20 145 2 147 -
25/03 kl 21 96 25 121 -
25/03 kl 22 61 24 85 -
25/03 kl 23 53 7 60 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 317 306 338 332 273
Laveste vannstand 13 18 50 28 51
Avvik gult nivå -20 -31 1 -5 -64
Avvik orange nivå -36 -47 -15 -21 -80
Avvik rødt nivå -49 -60 -28 -34 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm