Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 01 265 -10 255 256
21/03 kl 02 196 -1 195 189
21/03 kl 03 125 -4 121 125
21/03 kl 04 68 12 80 77
21/03 kl 05 34 13 47 45
21/03 kl 06 28 15 43 44
21/03 kl 07 55 12 67 73
21/03 kl 08 110 9 119 130
21/03 kl 09 182 18 200 199
21/03 kl 10 256 10 266 267
21/03 kl 11 311 13 324 319
21/03 kl 12 327 8 335 333
21/03 kl 13 294 1 295 299
21/03 kl 14 224 1 225 222
21/03 kl 15 143 -3 140 -
21/03 kl 16 73 -5 68 -
21/03 kl 17 26 -7 19 -
21/03 kl 18 5 -20 -15 -
21/03 kl 19 16 -19 -3 -
21/03 kl 20 60 -18 42 -
21/03 kl 21 129 -24 105 -
21/03 kl 22 208 -18 190 -
21/03 kl 23 278 -22 256 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 335 329 363 332 286
Laveste vannstand -15 6 49 29 47
Avvik gult nivå -22 -28 6 -25 -71
Avvik orange nivå -38 -44 -10 -41 -87
Avvik rødt nivå -50 -56 -22 -53 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm