Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 317 -26 291 -
22/03 kl 01 307 -22 285 -
22/03 kl 02 251 -24 227 -
22/03 kl 03 173 -15 158 -
22/03 kl 04 101 -18 83 -
22/03 kl 05 49 -22 27 -
22/03 kl 06 23 -17 6 -
22/03 kl 07 27 -19 8 -
22/03 kl 08 63 -14 49 -
22/03 kl 09 126 -10 116 -
22/03 kl 10 203 -7 196 -
22/03 kl 11 277 -5 272 -
22/03 kl 12 326 -9 317 -
22/03 kl 13 329 0 329 -
22/03 kl 14 281 2 283 -
22/03 kl 15 202 9 211 -
22/03 kl 16 121 13 134 -
22/03 kl 17 57 15 72 -
22/03 kl 18 18 20 38 -
22/03 kl 19 7 16 23 -
22/03 kl 20 27 21 48 -
22/03 kl 21 78 26 104 -
22/03 kl 22 151 20 171 -
22/03 kl 23 229 27 256 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 335 329 363 332 286
Laveste vannstand -15 6 49 29 47
Avvik gult nivå -22 -28 6 -25 -71
Avvik orange nivå -38 -44 -10 -41 -87
Avvik rødt nivå -50 -56 -22 -53 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm