Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 293 22 315 -
23/03 kl 01 319 23 342 -
23/03 kl 02 293 23 316 -
23/03 kl 03 226 17 243 -
23/03 kl 04 147 25 172 -
23/03 kl 05 81 21 102 -
23/03 kl 06 39 20 59 -
23/03 kl 07 23 26 49 -
23/03 kl 08 37 20 57 -
23/03 kl 09 80 26 106 -
23/03 kl 10 146 30 176 -
23/03 kl 11 222 33 255 -
23/03 kl 12 290 37 327 -
23/03 kl 13 327 36 363 -
23/03 kl 14 315 37 352 -
23/03 kl 15 256 44 300 -
23/03 kl 16 176 46 222 -
23/03 kl 17 103 49 152 -
23/03 kl 18 50 53 103 -
23/03 kl 19 22 45 67 -
23/03 kl 20 21 45 66 -
23/03 kl 21 49 43 92 -
23/03 kl 22 103 41 144 -
23/03 kl 23 173 41 214 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 335 329 363 332 286
Laveste vannstand -15 6 49 29 47
Avvik gult nivå -22 -28 6 -25 -71
Avvik orange nivå -38 -44 -10 -41 -87
Avvik rødt nivå -50 -56 -22 -53 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm