Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 246 33 279 -
24/03 kl 01 298 31 329 -
24/03 kl 02 307 25 332 -
24/03 kl 03 267 24 291 -
24/03 kl 04 195 24 219 -
24/03 kl 05 123 20 143 -
24/03 kl 06 69 18 87 -
24/03 kl 07 39 11 50 -
24/03 kl 08 34 8 42 -
24/03 kl 09 55 8 63 -
24/03 kl 10 100 4 104 -
24/03 kl 11 165 8 173 -
24/03 kl 12 234 3 237 -
24/03 kl 13 292 -3 289 -
24/03 kl 14 314 -2 312 -
24/03 kl 15 289 -5 284 -
24/03 kl 16 226 -3 223 -
24/03 kl 17 153 0 153 -
24/03 kl 18 92 -7 85 -
24/03 kl 19 54 -6 48 -
24/03 kl 20 37 -8 29 -
24/03 kl 21 44 -8 36 -
24/03 kl 22 76 -1 75 -
24/03 kl 23 129 -3 126 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 335 329 363 332 286
Laveste vannstand -15 6 49 29 47
Avvik gult nivå -22 -28 6 -25 -71
Avvik orange nivå -38 -44 -10 -41 -87
Avvik rødt nivå -50 -56 -22 -53 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm