Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 193 0 193 -
25/03 kl 01 255 -4 251 -
25/03 kl 02 291 -5 286 -
25/03 kl 03 284 0 284 -
25/03 kl 04 236 -2 234 -
25/03 kl 05 168 4 172 -
25/03 kl 06 108 0 108 -
25/03 kl 07 68 -3 65 -
25/03 kl 08 50 1 51 -
25/03 kl 09 53 -4 49 -
25/03 kl 10 76 3 79 -
25/03 kl 11 120 0 120 -
25/03 kl 12 177 -6 171 -
25/03 kl 13 238 -1 237 -
25/03 kl 14 281 -9 272 -
25/03 kl 15 289 -3 286 -
25/03 kl 16 256 -4 252 -
25/03 kl 17 196 -11 185 -
25/03 kl 18 136 -8 128 -
25/03 kl 19 91 -13 78 -
25/03 kl 20 66 -14 52 -
25/03 kl 21 60 -13 47 -
25/03 kl 22 71 -17 54 -
25/03 kl 23 103 -17 86 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 335 329 363 332 286
Laveste vannstand -15 6 49 29 47
Avvik gult nivå -22 -28 6 -25 -71
Avvik orange nivå -38 -44 -10 -41 -87
Avvik rødt nivå -50 -56 -22 -53 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm