Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 01 44 -3 41 39
21/03 kl 02 49 -1 48 46
21/03 kl 03 52 0 52 50
21/03 kl 04 52 1 53 51
21/03 kl 05 48 1 49 46
21/03 kl 06 44 0 44 44
21/03 kl 07 37 -2 35 37
21/03 kl 08 30 -4 26 29
21/03 kl 09 25 -7 18 23
21/03 kl 10 25 -9 16 22
21/03 kl 11 27 -10 17 23
21/03 kl 12 32 -10 22 26
21/03 kl 13 38 -11 27 32
21/03 kl 14 45 -11 34 36
21/03 kl 15 49 -12 37 -
21/03 kl 16 51 -13 38 -
21/03 kl 17 49 -15 34 -
21/03 kl 18 45 -16 29 -
21/03 kl 19 41 -16 25 -
21/03 kl 20 34 -17 17 -
21/03 kl 21 29 -16 13 -
21/03 kl 22 28 -15 13 -
21/03 kl 23 30 -15 15 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 53 35 80 54 45
Laveste vannstand 13 5 30 16 18
Avvik gult nivå -62 -80 -35 -61 -70
Avvik orange nivå -76 -94 -49 -75 -84
Avvik rødt nivå -87 -105 -60 -86 -95
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm