Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 34 -14 20 -
22/03 kl 01 39 -15 24 -
22/03 kl 02 45 -15 30 -
22/03 kl 03 50 -16 34 -
22/03 kl 04 52 -17 35 -
22/03 kl 05 50 -18 32 -
22/03 kl 06 46 -19 27 -
22/03 kl 07 42 -20 22 -
22/03 kl 08 35 -21 14 -
22/03 kl 09 29 -20 9 -
22/03 kl 10 26 -21 5 -
22/03 kl 11 27 -20 7 -
22/03 kl 12 30 -20 10 -
22/03 kl 13 34 -20 14 -
22/03 kl 14 40 -20 20 -
22/03 kl 15 45 -19 26 -
22/03 kl 16 49 -18 31 -
22/03 kl 17 49 -18 31 -
22/03 kl 18 46 -16 30 -
22/03 kl 19 44 -14 30 -
22/03 kl 20 38 -11 27 -
22/03 kl 21 32 -9 23 -
22/03 kl 22 29 -6 23 -
22/03 kl 23 29 -4 25 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 53 35 80 54 45
Laveste vannstand 13 5 30 16 18
Avvik gult nivå -62 -80 -35 -61 -70
Avvik orange nivå -76 -94 -49 -75 -84
Avvik rødt nivå -87 -105 -60 -86 -95
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm