Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 30 -12 18 -
25/03 kl 01 30 -11 19 -
25/03 kl 02 32 -9 23 -
25/03 kl 03 35 -8 27 -
25/03 kl 04 39 -7 32 -
25/03 kl 05 44 -5 39 -
25/03 kl 06 47 -3 44 -
25/03 kl 07 47 -2 45 -
25/03 kl 08 47 -2 45 -
25/03 kl 09 45 -1 44 -
25/03 kl 10 42 -1 41 -
25/03 kl 11 37 0 37 -
25/03 kl 12 33 0 33 -
25/03 kl 13 32 0 32 -
25/03 kl 14 31 -1 30 -
25/03 kl 15 32 -3 29 -
25/03 kl 16 35 -4 31 -
25/03 kl 17 39 -6 33 -
25/03 kl 18 43 -8 35 -
25/03 kl 19 45 -8 37 -
25/03 kl 20 45 -7 38 -
25/03 kl 21 45 -5 40 -
25/03 kl 22 42 -3 39 -
25/03 kl 23 38 -2 36 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 53 35 80 54 45
Laveste vannstand 13 5 30 16 18
Avvik gult nivå -62 -80 -35 -61 -70
Avvik orange nivå -76 -94 -49 -75 -84
Avvik rødt nivå -87 -105 -60 -86 -95
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm