Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 01 128 7 135 142
21/03 kl 02 207 6 213 221
21/03 kl 03 278 7 285 289
21/03 kl 04 326 9 335 336
21/03 kl 05 338 9 347 349
21/03 kl 06 312 9 321 322
21/03 kl 07 257 9 266 265
21/03 kl 08 186 8 194 196
21/03 kl 09 116 8 124 125
21/03 kl 10 62 10 72 71
21/03 kl 11 41 11 52 52
21/03 kl 12 61 12 73 75
21/03 kl 13 119 12 131 135
21/03 kl 14 197 12 209 213
21/03 kl 15 273 12 285 -
21/03 kl 16 328 13 341 -
21/03 kl 17 350 13 363 -
21/03 kl 18 331 12 343 -
21/03 kl 19 278 11 289 -
21/03 kl 20 202 11 213 -
21/03 kl 21 123 11 134 -
21/03 kl 22 55 12 67 -
21/03 kl 23 15 12 27 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 363 357 380 383 326
Laveste vannstand 27 29 13 67 50
Avvik gult nivå -19 -25 -2 1 -56
Avvik orange nivå -35 -41 -18 -15 -72
Avvik rødt nivå -52 -58 -35 -32 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm