Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 17 12 29 -
22/03 kl 01 64 13 77 -
22/03 kl 02 141 13 154 -
22/03 kl 03 225 12 237 -
22/03 kl 04 297 11 308 -
22/03 kl 05 339 10 349 -
22/03 kl 06 343 9 352 -
22/03 kl 07 308 7 315 -
22/03 kl 08 245 6 251 -
22/03 kl 09 170 6 176 -
22/03 kl 10 99 4 103 -
22/03 kl 11 50 4 54 -
22/03 kl 12 37 5 42 -
22/03 kl 13 68 6 74 -
22/03 kl 14 135 6 141 -
22/03 kl 15 217 5 222 -
22/03 kl 16 291 6 297 -
22/03 kl 17 340 5 345 -
22/03 kl 18 352 5 357 -
22/03 kl 19 324 5 329 -
22/03 kl 20 262 5 267 -
22/03 kl 21 184 5 189 -
22/03 kl 22 104 4 108 -
22/03 kl 23 40 4 44 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 363 357 380 383 326
Laveste vannstand 27 29 13 67 50
Avvik gult nivå -19 -25 -2 1 -56
Avvik orange nivå -35 -41 -18 -15 -72
Avvik rødt nivå -52 -58 -35 -32 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm