Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 9 4 13 -
23/03 kl 01 23 3 26 -
23/03 kl 02 80 1 81 -
23/03 kl 03 162 2 164 -
23/03 kl 04 245 3 248 -
23/03 kl 05 310 7 317 -
23/03 kl 06 342 9 351 -
23/03 kl 07 336 12 348 -
23/03 kl 08 293 13 306 -
23/03 kl 09 226 16 242 -
23/03 kl 10 152 18 170 -
23/03 kl 11 86 20 106 -
23/03 kl 12 45 22 67 -
23/03 kl 13 43 25 68 -
23/03 kl 14 84 27 111 -
23/03 kl 15 156 28 184 -
23/03 kl 16 235 31 266 -
23/03 kl 17 302 34 336 -
23/03 kl 18 340 36 376 -
23/03 kl 19 342 38 380 -
23/03 kl 20 306 40 346 -
23/03 kl 21 241 43 284 -
23/03 kl 22 164 45 209 -
23/03 kl 23 90 47 137 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 363 357 380 383 326
Laveste vannstand 27 29 13 67 50
Avvik gult nivå -19 -25 -2 1 -56
Avvik orange nivå -35 -41 -18 -15 -72
Avvik rødt nivå -52 -58 -35 -32 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm