Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 36 49 85 -
24/03 kl 01 17 50 67 -
24/03 kl 02 42 51 93 -
24/03 kl 03 104 52 156 -
24/03 kl 04 185 51 236 -
24/03 kl 05 260 51 311 -
24/03 kl 06 314 50 364 -
24/03 kl 07 335 48 383 -
24/03 kl 08 319 47 366 -
24/03 kl 09 272 45 317 -
24/03 kl 10 205 42 247 -
24/03 kl 11 137 41 178 -
24/03 kl 12 80 40 120 -
24/03 kl 13 50 38 88 -
24/03 kl 14 59 37 96 -
24/03 kl 15 106 35 141 -
24/03 kl 16 176 34 210 -
24/03 kl 17 247 31 278 -
24/03 kl 18 303 29 332 -
24/03 kl 19 330 27 357 -
24/03 kl 20 323 24 347 -
24/03 kl 21 282 21 303 -
24/03 kl 22 220 19 239 -
24/03 kl 23 150 17 167 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 363 357 380 383 326
Laveste vannstand 27 29 13 67 50
Avvik gult nivå -19 -25 -2 1 -56
Avvik orange nivå -35 -41 -18 -15 -72
Avvik rødt nivå -52 -58 -35 -32 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm