Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 86 16 102 -
25/03 kl 01 44 14 58 -
25/03 kl 02 37 13 50 -
25/03 kl 03 70 12 82 -
25/03 kl 04 132 11 143 -
25/03 kl 05 204 10 214 -
25/03 kl 06 268 10 278 -
25/03 kl 07 308 10 318 -
25/03 kl 08 318 8 326 -
25/03 kl 09 296 7 303 -
25/03 kl 10 248 6 254 -
25/03 kl 11 188 6 194 -
25/03 kl 12 127 6 133 -
25/03 kl 13 82 6 88 -
25/03 kl 14 63 6 69 -
25/03 kl 15 80 6 86 -
25/03 kl 16 128 7 135 -
25/03 kl 17 191 8 199 -
25/03 kl 18 251 9 260 -
25/03 kl 19 294 10 304 -
25/03 kl 20 310 11 321 -
25/03 kl 21 297 12 309 -
25/03 kl 22 258 13 271 -
25/03 kl 23 201 15 216 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 363 357 380 383 326
Laveste vannstand 27 29 13 67 50
Avvik gult nivå -19 -25 -2 1 -56
Avvik orange nivå -35 -41 -18 -15 -72
Avvik rødt nivå -52 -58 -35 -32 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm