Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 01 50 -1 49 45
21/03 kl 02 54 2 56 49
21/03 kl 03 57 4 61 53
21/03 kl 04 60 6 66 60
21/03 kl 05 59 7 66 63
21/03 kl 06 51 6 57 56
21/03 kl 07 42 3 45 47
21/03 kl 08 33 0 33 40
21/03 kl 09 27 -2 25 34
21/03 kl 10 23 -4 19 27
21/03 kl 11 26 -4 22 27
21/03 kl 12 34 -5 29 33
21/03 kl 13 43 -5 38 43
21/03 kl 14 49 -5 44 48
21/03 kl 15 51 -6 45 -
21/03 kl 16 57 -9 48 -
21/03 kl 17 60 -10 50 -
21/03 kl 18 56 -12 44 -
21/03 kl 19 48 -14 34 -
21/03 kl 20 39 -15 24 -
21/03 kl 21 33 -15 18 -
21/03 kl 22 28 -14 14 -
21/03 kl 23 28 -13 15 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 66 41 93 66 59
Laveste vannstand 14 3 32 23 24
Avvik gult nivå -85 -110 -58 -85 -92
Avvik orange nivå -106 -131 -79 -106 -113
Avvik rødt nivå -124 -149 -97 -124 -131
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm