Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 36 -13 23 -
22/03 kl 01 46 -12 34 -
22/03 kl 02 52 -14 38 -
22/03 kl 03 54 -15 39 -
22/03 kl 04 57 -18 39 -
22/03 kl 05 60 -19 41 -
22/03 kl 06 57 -20 37 -
22/03 kl 07 49 -21 28 -
22/03 kl 08 40 -21 19 -
22/03 kl 09 33 -21 12 -
22/03 kl 10 27 -21 6 -
22/03 kl 11 25 -22 3 -
22/03 kl 12 29 -21 8 -
22/03 kl 13 39 -21 18 -
22/03 kl 14 46 -21 25 -
22/03 kl 15 49 -20 29 -
22/03 kl 16 51 -19 32 -
22/03 kl 17 56 -17 39 -
22/03 kl 18 57 -16 41 -
22/03 kl 19 52 -13 39 -
22/03 kl 20 44 -10 34 -
22/03 kl 21 37 -6 31 -
22/03 kl 22 32 -4 28 -
22/03 kl 23 28 -1 27 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 66 41 93 66 59
Laveste vannstand 14 3 32 23 24
Avvik gult nivå -85 -110 -58 -85 -92
Avvik orange nivå -106 -131 -79 -106 -113
Avvik rødt nivå -124 -149 -97 -124 -131
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm