Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 30 2 32 -
23/03 kl 01 39 5 44 -
23/03 kl 02 49 8 57 -
23/03 kl 03 52 11 63 -
23/03 kl 04 53 14 67 -
23/03 kl 05 57 16 73 -
23/03 kl 06 59 17 76 -
23/03 kl 07 55 19 74 -
23/03 kl 08 47 21 68 -
23/03 kl 09 40 25 65 -
23/03 kl 10 34 28 62 -
23/03 kl 11 29 32 61 -
23/03 kl 12 27 34 61 -
23/03 kl 13 33 37 70 -
23/03 kl 14 42 39 81 -
23/03 kl 15 46 40 86 -
23/03 kl 16 47 41 88 -
23/03 kl 17 50 39 89 -
23/03 kl 18 54 39 93 -
23/03 kl 19 54 37 91 -
23/03 kl 20 49 35 84 -
23/03 kl 21 42 34 76 -
23/03 kl 22 37 31 68 -
23/03 kl 23 31 29 60 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 66 41 93 66 59
Laveste vannstand 14 3 32 23 24
Avvik gult nivå -85 -110 -58 -85 -92
Avvik orange nivå -106 -131 -79 -106 -113
Avvik rødt nivå -124 -149 -97 -124 -131
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm