Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 28 26 54 -
24/03 kl 01 32 23 55 -
24/03 kl 02 41 20 61 -
24/03 kl 03 48 18 66 -
24/03 kl 04 50 15 65 -
24/03 kl 05 52 13 65 -
24/03 kl 06 56 8 64 -
24/03 kl 07 58 5 63 -
24/03 kl 08 54 1 55 -
24/03 kl 09 47 -1 46 -
24/03 kl 10 42 -3 39 -
24/03 kl 11 36 -5 31 -
24/03 kl 12 31 -6 25 -
24/03 kl 13 30 -7 23 -
24/03 kl 14 36 -9 27 -
24/03 kl 15 42 -9 33 -
24/03 kl 16 44 -10 34 -
24/03 kl 17 45 -9 36 -
24/03 kl 18 49 -9 40 -
24/03 kl 19 53 -9 44 -
24/03 kl 20 52 -9 43 -
24/03 kl 21 48 -9 39 -
24/03 kl 22 42 -8 34 -
24/03 kl 23 37 -7 30 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 66 41 93 66 59
Laveste vannstand 14 3 32 23 24
Avvik gult nivå -85 -110 -58 -85 -92
Avvik orange nivå -106 -131 -79 -106 -113
Avvik rødt nivå -124 -149 -97 -124 -131
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm