Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 31 -6 25 -
25/03 kl 01 28 -4 24 -
25/03 kl 02 33 -3 30 -
25/03 kl 03 41 -1 40 -
25/03 kl 04 46 -1 45 -
25/03 kl 05 47 1 48 -
25/03 kl 06 51 2 53 -
25/03 kl 07 56 2 58 -
25/03 kl 08 57 2 59 -
25/03 kl 09 54 1 55 -
25/03 kl 10 50 2 52 -
25/03 kl 11 45 2 47 -
25/03 kl 12 39 3 42 -
25/03 kl 13 33 3 36 -
25/03 kl 14 32 1 33 -
25/03 kl 15 37 -1 36 -
25/03 kl 16 40 -4 36 -
25/03 kl 17 41 -6 35 -
25/03 kl 18 43 -8 35 -
25/03 kl 19 48 -9 39 -
25/03 kl 20 52 -10 42 -
25/03 kl 21 51 -8 43 -
25/03 kl 22 49 -4 45 -
25/03 kl 23 44 0 44 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 66 41 93 66 59
Laveste vannstand 14 3 32 23 24
Avvik gult nivå -85 -110 -58 -85 -92
Avvik orange nivå -106 -131 -79 -106 -113
Avvik rødt nivå -124 -149 -97 -124 -131
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm