Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 115 70
5 år 129 84
10 år 135 90
20 år 140 95
50 år 148 103
100 år 153 108

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
30. okt 2000 Ekstremvær: Tora
158 113
16. okt 1987 154 109
1. mar 2008 149 104
27. feb 1990 149 104
6. nov 1985 146 101
20. des 1991 145 100
12. jan 2007 136 91
4. des 1999 135 90
8. jan 2005 Ekstremvær: Gudrun
135 90
18. okt 1967 134 89

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 115 70
Orange 129 84
Rødt 140 95

Informasjonsside om Tregde

Datagrunnlag 1927-2018

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -5 -50
5 år -11 -56
10 år -15 -60
20 år -17 -62
50 år -21 -66
100 år -23 -68

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
3. jan 1976 -30 -75
26. jan 2014 -26 -71
31. jan 1956 -19 -64
19. mar 1980 -19 -64
2. mar 1987 -18 -63

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
158 113
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
70 25
Middel høyvann 55 10
Middelvann 45 0
Middel lavvann 36 -9
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
20 -25
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-31 -76
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.