Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 00 200 11 211 -
21/03 kl 01 170 11 181 -
21/03 kl 02 124 15 139 -
21/03 kl 03 76 15 91 -
21/03 kl 04 43 17 60 -
21/03 kl 05 31 15 46 -
21/03 kl 06 40 11 51 -
21/03 kl 07 70 7 77 -
21/03 kl 08 118 8 126 -
21/03 kl 09 169 4 173 -
21/03 kl 10 207 -3 204 -
21/03 kl 11 220 -2 218 -
21/03 kl 12 211 -9 202 -
21/03 kl 13 182 -9 173 -
21/03 kl 14 134 -18 116 -
21/03 kl 15 79 -19 60 -
21/03 kl 16 33 -20 13 -
21/03 kl 17 9 -28 -19 -
21/03 kl 18 8 -26 -18 -
21/03 kl 19 29 -29 0 -
21/03 kl 20 73 -27 46 -
21/03 kl 21 129 -31 98 -
21/03 kl 22 179 -27 152 -
21/03 kl 23 207 -26 181 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 210 218 239 245 219
Laveste vannstand 5 -19 21 39 39
Avvik gult nivå -55 -47 -26 -20 -46
Avvik orange nivå -71 -63 -42 -36 -62
Avvik rødt nivå -86 -78 -57 -51 -77
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm