Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 211 -24 187 -
22/03 kl 01 195 -26 169 -
22/03 kl 02 158 -17 141 -
22/03 kl 03 108 -18 90 -
22/03 kl 04 61 -14 47 -
22/03 kl 05 33 -12 21 -
22/03 kl 06 28 -5 23 -
22/03 kl 07 42 -4 38 -
22/03 kl 08 80 1 81 -
22/03 kl 09 133 3 136 -
22/03 kl 10 185 14 199 -
22/03 kl 11 216 9 225 -
22/03 kl 12 223 16 239 -
22/03 kl 13 209 18 227 -
22/03 kl 14 173 19 192 -
22/03 kl 15 121 23 144 -
22/03 kl 16 64 20 84 -
22/03 kl 17 25 27 52 -
22/03 kl 18 8 27 35 -
22/03 kl 19 12 24 36 -
22/03 kl 20 39 29 68 -
22/03 kl 21 89 26 115 -
22/03 kl 22 145 26 171 -
22/03 kl 23 188 24 212 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 210 218 239 245 219
Laveste vannstand 5 -19 21 39 39
Avvik gult nivå -55 -47 -26 -20 -46
Avvik orange nivå -71 -63 -42 -36 -62
Avvik rødt nivå -86 -78 -57 -51 -77
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm