Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 208 23 231 -
23/03 kl 01 206 23 229 -
23/03 kl 02 184 20 204 -
23/03 kl 03 141 21 162 -
23/03 kl 04 90 24 114 -
23/03 kl 05 49 19 68 -
23/03 kl 06 30 21 51 -
23/03 kl 07 30 23 53 -
23/03 kl 08 51 22 73 -
23/03 kl 09 94 24 118 -
23/03 kl 10 148 24 172 -
23/03 kl 11 194 29 223 -
23/03 kl 12 217 26 243 -
23/03 kl 13 218 27 245 -
23/03 kl 14 199 29 228 -
23/03 kl 15 159 27 186 -
23/03 kl 16 105 24 129 -
23/03 kl 17 55 28 83 -
23/03 kl 18 24 25 49 -
23/03 kl 19 14 25 39 -
23/03 kl 20 24 24 48 -
23/03 kl 21 56 22 78 -
23/03 kl 22 107 25 132 -
23/03 kl 23 158 17 175 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 210 218 239 245 219
Laveste vannstand 5 -19 21 39 39
Avvik gult nivå -55 -47 -26 -20 -46
Avvik orange nivå -71 -63 -42 -36 -62
Avvik rødt nivå -86 -78 -57 -51 -77
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm